ماده ۱۰۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۰

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هرگاه زنداني تازهوارد نسخه يا داروئي همراه داشته باشد اخذودر اختيار بهداري زندان قرار مي ‌گيرد تا به تجويز پزشك به اوداده شودوهرگاه داروجنبه حياتي براي زنداني دارد بايستي فوراً پس از معاينهوتجويز پزشك در اختياروي قرار گيرد.