اجرای احکام کیفری (بهرامی)

اجرای احکام کیفری، نام کتابی از بهرام بهرامی است که توسط انتشارات نگاه بینه به چاپ رسیده است.

اجرای احکام کیفری
نویسنده(ها)بهرام بهرامی
کشورایران
مکان ناشر فارسی: تهران
زبانفارسی
تعداد جلد
3
موضوع(ها)اجرای احکام کیفری
ناشرانتشارات نگاه بینه
تاریخ نشر
1382
شمار صفحات144

محتوای کتاب

این جلد، در فصل های زیر تدوین شده است.

  1. فصل اول: به قصاص اختصاص دارد.
  2. فصل دوم: حدود را بررسی می کند.
  3. فصل سوم: مربوط به دیات است.
  4. فصل چهارم: مجازات نفاس تعزیری را مطرح می کند.
  5. فصل پنجم: در مسائل اجرای احکام کیفری است.[۱]

جستارهای وابسته

سایر مجلدات

منابع

  1. بهرام بهرامی. اجرای احکام کیفری. چاپ 1. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654892