روزنامه‌ کثیرالانتشار

در قانون تعریفی از روزنامه کثیرالانتشار وجود ندارد، اما معمولاً به روزنامه‌های پر فروش هر کشور گفته می‌شود.[۱] همچنین، شایان ذکر است که به موجب نظریه مشورتی ۷/۳۴۸۸–۱۳۸۱/۶/۱۹ روزنامه کثیرالانتشار روزنامه‌ای است که با تیراژ زیاد و در سراسر کشور منتشر می‌شود اما روزنامه محلی روزنامه‌ای است که در استان یا شهرستان منتشر می‌شود.[۲]

مواد مرتبط

منابع

  1. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569020
  2. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494748