انگشت نگاری

از ویکی حقوق

انگشت نگاری از جمله طرقی است که موجب شتاب گرفتن شناسایی هویت می‌شود.[۱]

منابع

  1. نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1925760