سرّ

از ویکی حقوق

منظور از «سرّ» و «راز»، هرچیز پوشیده و مخفی از دیگران است.[۱]

منابع

  1. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516008