صاحب‌ منصب

از ویکی حقوق

صاحب منصب به معنی فرد دارای سمت و مسئولیت در دستگاه های اجرایی است.[۱]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391552