فحشا

از ویکی حقوق

مقصود از فحشا در لغت، زشتی فاحش و در قرآن کریم و نیز در فقه به معنای عملی است که به لحاظ عقلی و شرعی، ناپسند باشد.[۱]

منابع

  1. عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1311464