ماده 115 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 115 قانون کار: کارآموزان مذکور در بند "ب" ماده ۱۱۲، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد ۷۹ الی ۸۴ این قانون خواهند بود ولی‌ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارآموز: به شخصی که فن یا حرفه ای را فرا می گیرد، کارآموز گفته می شود.[۱]

کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

کارآموزان دو دسته هستند. دسته اول؛ اشخاصی که به جهت یادگرفتن حرفه یا افزایش مهارت در مراکز کارآموزی آموزش می بینند. دسته دوم؛ اشخاصی که بر اساس قرارداد کارآموزی، برای یاد گرفتن حرفه ای خاص برای مدت معینی که بیش از سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی همراه با کار مشغول هستند و حداقل سن آن ها 15 سال و حداکثر 18 سال می باشد.[۱] در راستای توضیحات فوق در خصوص کارآموز لازم به ذکر است که دسته اول کارآموزان خود به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول؛ اشخاصی هستند که از جانب کارگاهی مشخص و با معرفی کارفرما به جهت آموزش یا افزایش مهارت معرفی می گردند که این گروه کارگر محسوب می شوند و همچنین اینکه مشمول قانون کار می باشند. گروه دوم؛ نقطه مقابل گروه اول می باشند بدین بیان که شاغل در هیچ کارگاهی نبوده و بیکار می باشند و همچنین ممکن است شغل آزاد داشته باشند که این گروه مشمول قانون کار نمی باشند و در نتیجه تحت حمایت های قانونی مربوط به روابط کارگر و کارفرمایی نمی باشند.[۳]

نکات توضیحی

درخصوص کارآموزی توأم با کار برای افراد مذکور در ماده فوق الذکر لازم به ذکر است که این امر زمانی مجاز است که از حدود توانایی های آن ها خارج نباشد و به رشد جسمی و روحی آن ها صدمه ای وارد نکند.[۴] از تسهیلاتی که مقنن برای کارآموزان درنظر گرفته است می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • ضرورت آزمایش های پزشکی در بدو استخدام و همچنین تکرار سالیانه ی آنها
 • لزوم تناسب نوع کار با توانایی های کارگر نوجوان
 • ممنوعیت ارجاع کار اضافی و همچنین کار در شب
 • ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک
 • ممنوعیت حمل بار با دست بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی
 • ممنوعیت اشتغال به کارهایی که به علت ماهیت کار و یا محیطی که کار در آن انجام به جهت سلامتی یا اخلاف کارآموزان نوجوان.[۵]

منابع

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651508
 2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
 3. غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753264
 4. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119592
 5. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200504