اصول دادرسی

مقصود از اصول دادرسی، اصولی کلی و الزام‌آور است که اساس برگزاری دادرسی قانونی و منصفانه را ایجاد کرده و لازم الرعایه هستند.[۱]همچنین گفته شده است اصول دادرسی اشاره به قواعد آمره‌ای دارد که رعایت آن‌ها برای داشتن یک نظام دارسی عادلانه ضروری می‌باشد. تشریفات دادرسی ناظر به شیوه‌ی اجرا‌ی اصول مذکور است.[۲]

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717196
  2. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658908