نمایش مبدأ برای رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر رأی مرجع قضایی بر آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

پرش به ناوبری پرش به جستجو

شما به دلیل زیر، اجازهٔ ویرایش این صفحه ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


شما می‌توانید مبدأ این صفحه را ببینید و رونوشت بردارید:

بازگشت به رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر رأی مرجع قضایی بر آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان.