تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پیگیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۴ ‏۰۸:۳۲
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۴

 جز   ‏۰۱:۱۸  ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۴۷ [Karandish‏ (۲ بار)]
 جز   
‏۰۱:۱۸ (کنونی | قبلی) +۲۷ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:فسخ نکاح using HotCat)
 جز   
‏۰۱:۱۸ (کنونی | قبلی) +۲۰ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:نکاح using HotCat)
 جز   ‏۰۱:۱۷  ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۴۷ [Karandish‏ (۲ بار)]
 جز   
‏۰۱:۱۷ (کنونی | قبلی) +۲۷ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:فسخ نکاح using HotCat)
 جز   
‏۰۱:۱۷ (کنونی | قبلی) +۲۰ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:نکاح using HotCat)
 جز   ‏۰۱:۱۶  ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۴۷ [Karandish‏ (۲ بار)]
 جز   
‏۰۱:۱۶ (کنونی | قبلی) +۲۷ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:فسخ نکاح using HotCat)
 جز   
‏۰۱:۱۶ (کنونی | قبلی) +۲۰ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:نکاح using HotCat)
 جز   ‏۰۱:۱۶  ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۴۷ [Karandish‏ (۲ بار)]
 جز   
‏۰۱:۱۶ (کنونی | قبلی) +۲۷ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:فسخ نکاح using HotCat)
 جز   
‏۰۱:۱۶ (کنونی | قبلی) +۲۰ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:نکاح using HotCat)
 جز   ‏۰۱:۱۵  ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۴۷ [Karandish‏ (۲ بار)]
 جز   
‏۰۱:۱۵ (کنونی | قبلی) +۲۷ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:فسخ نکاح using HotCat)
 جز   
‏۰۱:۱۵ (کنونی | قبلی) +۲۰ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:نکاح using HotCat)
 جز   ‏۰۱:۱۵  ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۴۷ [Karandish‏ (۲ بار)]
 جز   
‏۰۱:۱۵ (کنونی | قبلی) +۲۷ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:فسخ نکاح using HotCat)
 جز   
‏۰۱:۱۴ (کنونی | قبلی) +۲۰ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:نکاح using HotCat)
 جز   ‏۰۱:۱۴  ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۴۷ [Karandish‏ (۲ بار)]
 جز   
‏۰۱:۱۴ (کنونی | قبلی) +۲۰ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:نکاح using HotCat)
 جز   
‏۰۱:۱۴ (کنونی | قبلی) +۲۷ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:فسخ نکاح using HotCat)
 جز   ‏۰۱:۱۳  ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۴۷ [Karandish‏ (۴ بار)]
 جز   
‏۰۱:۱۳ (کنونی | قبلی) +۲۷ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:فسخ نکاح using HotCat)
 جز   
‏۰۱:۱۲ (کنونی | قبلی) Karandish بحث مشارکت‌ها (removed Category:فسخ نکاح; added Category:انحلال نکاح using HotCat)
 جز   
‏۰۱:۰۴ (کنونی | قبلی) +۲۷ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:فسخ نکاح using HotCat)
 جز   
‏۰۱:۰۴ (کنونی | قبلی) −۱۳ Karandish بحث مشارکت‌ها (removed Category:انحلال نکاح; added Category:نکاح using HotCat)
 جز   ‏۰۱:۰۱  ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی تفاوتتاریخچه +۲۰ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:نکاح using HotCat)
 جز   ‏۰۱:۰۰  ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی تفاوتتاریخچه +۷۴ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر using HotCat)
 جز   ‏۰۰:۵۹  ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی تفاوتتاریخچه +۷۴ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر using HotCat)
 جز   ‏۰۰:۵۹  ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی تفاوتتاریخچه +۷۴ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر using HotCat)
 جز   ‏۰۰:۵۸  ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی تفاوتتاریخچه +۷۴ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر using HotCat)
 جز   ‏۰۰:۵۷  ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی تفاوتتاریخچه +۷۴ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر using HotCat)
 جز   ‏۰۰:۵۶  ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی تفاوتتاریخچه +۷۴ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر using HotCat)
 جز   ‏۰۰:۵۶  ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی تفاوتتاریخچه +۷۴ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر using HotCat)
 جز   ‏۰۰:۵۵  ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی تفاوتتاریخچه +۷۴ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر using HotCat)
 جز   ‏۰۰:۵۵  ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی تفاوتتاریخچه +۷۴ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر using HotCat)
 جز   ‏۰۰:۵۵  ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی تفاوتتاریخچه +۷۴ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر using HotCat)
 جز   ‏۰۰:۵۴  ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی تفاوتتاریخچه +۷۴ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر using HotCat)
 جز   ‏۰۰:۵۴  ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تفاوتتاریخچه +۷۴ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر using HotCat)
 جز   ‏۰۰:۵۳  ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی تفاوتتاریخچه +۷۴ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر using HotCat)
 جز   ‏۰۰:۵۲  ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی تفاوتتاریخچه +۷۴ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر using HotCat)
 جز   ‏۰۰:۵۲  ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی تفاوتتاریخچه +۷۴ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر using HotCat)
 جز   ‏۰۰:۵۱  ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی تفاوتتاریخچه +۷۴ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر using HotCat)
 جز   ‏۰۰:۵۱  ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی تفاوتتاریخچه +۷۴ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر using HotCat)
نو    ‏۰۰:۵۰  رده:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر تفاوتتاریخچه ۰ Karandish بحث مشارکت‌ها (ایجاد صفحه خالی)
 جز   ‏۰۰:۵۰  ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۷۴ [Karandish‏ (۲ بار)]
 جز   
‏۰۰:۵۰ (کنونی | قبلی) ۰ Karandish بحث مشارکت‌ها (removed Category:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیکر; added Category:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر using HotCat)
 جز   
‏۰۰:۴۹ (کنونی | قبلی) +۷۴ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیکر using HotCat)
نو    ‏۰۰:۵۰  رده:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیکر تفاوتتاریخچه ۰ Karandish بحث مشارکت‌ها (ایجاد صفحه خالی)
     ‏۰۰:۴۳  ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱۹ [Karandish‏ (۲ بار)]
     
‏۰۰:۴۳ (کنونی | قبلی) +۱۹ Karandish بحث مشارکت‌ها (ابرابزار)
     
‏۰۰:۴۲ (کنونی | قبلی) ۰ Karandish بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۰:۳۹  ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی تفاوتتاریخچه +۵۴۲ Karandish بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری

‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۴

     ‏۲۳:۴۳  ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی تفاوتتاریخچه +۵۴ Karandish بحث مشارکت‌ها (ابرابزار)
     ‏۲۳:۳۹  ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی تفاوتتاریخچه +۲۷۱ Karandish بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۲۳:۳۷  مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک تفاوتتاریخچه +۳٬۰۳۸ Fariba-Ranjbar بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «'''مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم''' یک نام مقاله ای از مجتبی دهقانی تفتی و مرضیه افضلی مهر و ربیعا اسکینی بوده که در شماره چهارم دوره دوم (مهر 1400) فصلنام...» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۳:۳۲  ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی تفاوتتاریخچه +۱۲۹ Fariba-Ranjbar بحث مشارکت‌ها (←‏مقالات مرتبط) برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۳:۳۱  ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی تفاوتتاریخچه +۱۶۱ Fariba-Ranjbar بحث مشارکت‌ها (←‏منابع) برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۳:۳۱  ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی تفاوتتاریخچه +۱۶۱ Fariba-Ranjbar بحث مشارکت‌ها (←‏منابع) برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۳:۳۱  وطی به شبهه تفاوتتاریخچه +۶۰۲ Karandish بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری