تغییرات اخیر

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پیگیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲ ‏۰۴:۳۷
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازه صفحه به این مقدار از بایت‌ها تغییر یافته است.

‏۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲

 جز   ‏۲۳:۵۵  ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری تفاوتتاریخچه Karandish بحث مشارکت‌ها (removed Category:احضار، جلب و تحقیق متهم; added Category:احضار، جلب و تحقیق از متهم using HotCat)
 جز   ‏۲۳:۵۲  ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری تفاوتتاریخچه Karandish بحث مشارکت‌ها (removed Category:احضار، جلب و تحقیق متهم; added Category:احضار، جلب و تحقیق از متهم using HotCat)
     ‏۲۳:۵۱  ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۳۱۴ [Karandish‏ (۵×)]
 جز   
‏۲۳:۵۱ (کنونی | قبلی) +۳۳ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:وکیل تسخیری using HotCat)
     
‏۲۳:۵۰ (کنونی | قبلی) +۲۵۳ Karandish بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۲۳:۳۷ (کنونی | قبلی) Karandish بحث مشارکت‌ها (removed Category:احضار، جلب و تحقیق متهم; added Category:احضار، جلب و تحقیق از متهم using HotCat)
     
‏۲۳:۳۷ (کنونی | قبلی) +۱۶ Karandish بحث مشارکت‌ها (ابرابزار)
     
‏۲۳:۳۷ (کنونی | قبلی) Karandish بحث مشارکت‌ها (←‏رویه قضایی) برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۳:۳۶  ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۵۲ [Karandish‏ (۴×)]
     
‏۲۳:۳۶ (کنونی | قبلی) +۴۱ Karandish بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۲۳:۲۸ (کنونی | قبلی) Karandish بحث مشارکت‌ها (removed Category:احضار، جلب و تحقیق متهم; added Category:احضار، جلب و تحقیق از متهم using HotCat)
     
‏۲۳:۲۷ (کنونی | قبلی) −۱ Karandish بحث مشارکت‌ها (ابرابزار)
     
‏۲۳:۲۷ (کنونی | قبلی) Karandish بحث مشارکت‌ها (←‏رویه قضایی) برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۲۳:۱۸  دستور منع خروج از کشور‏‏ ۷ تغییر تاریخچه +۶٬۲۱۵ [Karandish‏ (۷×)]
 جز   
‏۲۳:۱۸ (کنونی | قبلی) +۵۹ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:احضار، جلب و تحقیق از متهم using HotCat)
 جز   
‏۲۳:۱۸ (کنونی | قبلی) +۵۸ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی using HotCat)
 جز   
‏۲۳:۱۷ (کنونی | قبلی) +۵۲ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:دستور منع خروج از کشور using HotCat)
 جز   
‏۲۳:۱۷ (کنونی | قبلی) +۷۲ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری using HotCat)
 جز   
‏۲۳:۱۷ (کنونی | قبلی) +۶۱ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری using HotCat)
 جز   
‏۲۳:۱۷ (کنونی | قبلی) +۴۵ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:اصطلاحات حقوق جزا using HotCat)
نو    
‏۲۳:۱۵ (کنونی | قبلی) +۵٬۸۶۸ Karandish بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی « مطابق ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، '''دستور منع خروج او را از کشور''' صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در...» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۳:۱۲  ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۳۲۷ [Karandish‏ (۴×)]
     
‏۲۳:۱۲ (کنونی | قبلی) Karandish بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۲۲:۴۸ (کنونی | قبلی) Karandish بحث مشارکت‌ها (removed Category:احضار، جلب و تحقیق متهم; added Category:احضار، جلب و تحقیق از متهم using HotCat)
     
‏۲۲:۴۸ (کنونی | قبلی) +۳۰۳ Karandish بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۲۲:۴۰ (کنونی | قبلی) +۱۵ Karandish بحث مشارکت‌ها (ابرابزار)
نو    ‏۲۳:۱۲  تحقیق در منزل‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۶٬۱۷۲ [Karandish‏ (۵×)]
 جز   
‏۲۳:۱۲ (کنونی | قبلی) +۴۴ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:اصطلاحات حقوق جزا using HotCat)
 جز   
‏۲۳:۱۱ (کنونی | قبلی) +۶۱ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری using HotCat)
     
‏۲۳:۱۰ (کنونی | قبلی) +۵٬۹۵۱ Karandish بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۲۳:۰۶ (کنونی | قبلی) +۵۹ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:احضار، جلب و تحقیق از متهم using HotCat)
نو    
‏۲۳:۰۶ (کنونی | قبلی) +۵۷ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی using HotCat)
     ‏۲۳:۰۵  ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۶۲۰ [Karandish‏ (۵×)]
 جز   
‏۲۳:۰۵ (کنونی | قبلی) +۵۲ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:دستور منع خروج از کشور using HotCat)
     
‏۲۳:۰۳ (کنونی | قبلی) +۵۶۴ Karandish بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۲۲:۴۹ (کنونی | قبلی) −۸ Karandish بحث مشارکت‌ها (ابرابزار)
     
‏۲۲:۴۹ (کنونی | قبلی) Karandish بحث مشارکت‌ها (←‏رویه قضایی) برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۲۲:۴۸ (کنونی | قبلی) Karandish بحث مشارکت‌ها (removed Category:احضار، جلب و تحقیق متهم; added Category:احضار، جلب و تحقیق از متهم using HotCat)
     ‏۲۲:۳۹  ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۱۲۴ [Karandish‏ (۵×)]
     
‏۲۲:۳۹ (کنونی | قبلی) +۵۶ Karandish بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۲۲:۳۰ (کنونی | قبلی) +۲۷ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:جلب متهم using HotCat)
 جز   
‏۲۲:۳۰ (کنونی | قبلی) Karandish بحث مشارکت‌ها (removed Category:احضار، جلب و تحقیق متهم; added Category:احضار، جلب و تحقیق از متهم using HotCat)
     
‏۲۲:۲۸ (کنونی | قبلی) +۲۹ Karandish بحث مشارکت‌ها (ابرابزار)
     
‏۲۲:۲۷ (کنونی | قبلی) Karandish بحث مشارکت‌ها (←‏رویه قضایی) برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۲:۲۷  ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۳۶۲ [Karandish‏ (۴×)]
     
‏۲۲:۲۷ (کنونی | قبلی) +۳۱۵ Karandish بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۲۲:۲۲ (کنونی | قبلی) +۱۵ Karandish بحث مشارکت‌ها (ابرابزار)
 جز   
‏۰۰:۰۳ (کنونی | قبلی) +۲۷ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:جلب متهم using HotCat)
 جز   
‏۰۰:۰۲ (کنونی | قبلی) Karandish بحث مشارکت‌ها (removed Category:احضار، جلب و تحقیق متهم; added Category:احضار، جلب و تحقیق از متهم using HotCat)
     ‏۰۰:۰۲  جلب سیار تفاوتتاریخچه +۱۵۲ Karandish بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۰:۰۱  ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری تفاوتتاریخچه +۲۲۲ Karandish بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری

‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲

     ‏۲۳:۵۸  جلب سیار تفاوتتاریخچه +۷۱۷ Karandish بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۳:۵۰  ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۱۱۵ [Karandish‏ (۵×)]
 جز   
‏۲۳:۵۰ (کنونی | قبلی) +۲۷ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:برگه جلب using HotCat)
 جز   
‏۲۳:۵۰ (کنونی | قبلی) +۲۷ Karandish بحث مشارکت‌ها (added Category:جلب متهم using HotCat)
 جز   
‏۲۳:۴۹ (کنونی | قبلی) Karandish بحث مشارکت‌ها (removed Category:احضار، جلب و تحقیق متهم; added Category:احضار، جلب و تحقیق از متهم using HotCat)
     
‏۲۳:۴۹ (کنونی | قبلی) +۴۹ Karandish بحث مشارکت‌ها (ابرابزار)
     
‏۲۳:۴۹ (کنونی | قبلی) Karandish بحث مشارکت‌ها (←‏رویه قضایی) برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۳:۴۸  ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری تفاوتتاریخچه +۲۳۸ Karandish بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری