تغییرات اخیر

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پیگیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۹ فوریهٔ ۲۰۲۳ ‏۱۲:۱۶
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۹ فوریهٔ ۲۰۲۳

نو    ‏۱۱:۵۰  ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۳٬۴۲۵ [Mohammadhamedani‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۵۰ (کنونی | قبلی) +۳٬۰۶۹ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    
‏۱۱:۴۷ (کنونی | قبلی) +۳۵۶ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل''' نام مقاله ای از ناصر علی منصوریان است که در شماره هشتم (مهر ۱۳۹۹) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۱۱:۴۷  وضعیت حقوقی انتقال اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، امریکا و اسناد حقوقی بین‌المللی‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۲٬۸۲۵ [Mohammadhamedani‏ (۳×)]
 جز   
‏۱۱:۴۷ (کنونی | قبلی) +۳۷ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها (added Category:مطالعه تطبیقی using HotCat)
     
‏۱۱:۴۴ (کنونی | قبلی) +۳۱۰ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها (+ 5 categories using HotCat)
نو    
‏۱۱:۴۲ (کنونی | قبلی) +۲٬۴۷۸ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «'''وضعیت حقوقی انتقال اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، امریکا و اسناد حقوقی بین‌المللی''' نام مقاله ای از محمد جواد معنوی عطار است که در شماره هشتم (مهر ۱۳۹۹) نشریه دانشنامه های حقوقی|فصلنامه علمی دانشنامه های...» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۱۱:۳۶  نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۴٬۶۵۶ [Mohammadhamedani‏ (۳×)]
     
‏۱۱:۳۶ (کنونی | قبلی) +۳۲ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۱:۳۵ (کنونی | قبلی) +۴۵۲ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها (+ 8 categories using HotCat)
نو    
‏۱۱:۳۳ (کنونی | قبلی) +۴٬۱۷۲ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر''' نام مقاله ای از مجید قربانی لاچوانی و زهرا قربانی لاچوان و جمشید قربانی لاچوان است که در شماره هشتم (مهر ۱۳۹۹) نشریه دانشنامه های حقوقی|فصلنامه عل...» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۱۰:۴۱  واکنش کیفری به قتل عمد در تمدن بین النهرین‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۵٬۰۱۹ [Mohammadhamedani‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۴۱ (کنونی | قبلی) +۳۰۴ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها (+ 6 categories using HotCat)
نو    
‏۱۰:۴۰ (کنونی | قبلی) +۴٬۷۱۵ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «'''واکنش کیفری به قتل عمد در تمدن بین النهرین''' نام مقاله ای از حمید علیزاده است که در شماره هشتم (مهر ۱۳۹۹) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است. == چکیده == تمدن­ بین­النهرین کلیدی­ترین تمدن مدون بشری است. د...» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۱۰:۳۶  تخصیص ریسک در قرارداد‌های مشارکت عمومی و خصوصی‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۲٬۳۳۸ [Mohammadhamedani‏ (۳×)]
     
‏۱۰:۳۶ (کنونی | قبلی) Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۰:۳۶ (کنونی | قبلی) +۳۶۷ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها (+ 7 categories using HotCat)
نو    
‏۱۰:۳۴ (کنونی | قبلی) +۱٬۹۶۷ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «'''تخصیص ریسک در قرارداد‌های مشارکت عمومی و خصوصی''' نام‌ مقاله ای از محسن علیجانی و لعیا جنیدی است که در شماره هشتم (مهر ۱۳۹۹) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است. == چکیده == در مبحث تخصیص ریسک در قراردا...» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۲۷  ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی تفاوتتاریخچه +۲۵۵ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۲۶  ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی تفاوتتاریخچه +۲۵۵ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۱۰:۲۵  معیار ارزیابی «خسارت‌های‌ بدنی»: نظام ارزیابیِ مقطوع یا موردی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۲٬۹۱۷ [Mohammadhamedani‏ (۳×)]
     
‏۱۰:۲۵ (کنونی | قبلی) Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۰:۲۵ (کنونی | قبلی) +۳۵۹ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها (+ 7 categories using HotCat)
نو    
‏۱۰:۲۳ (کنونی | قبلی) +۲٬۵۵۰ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «'''معیار ارزیابی «خسارت‌های‌ بدنی»: نظام ارزیابیِ مقطوع یا موردی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان''' نام مقاله ای از محمد هادی جواهر کلام است که در شماره هشتم (مهر ۱۳۹۹) نشریه دانشنامه های حقوقی|فصلنامه علمی دانشنامه ه...» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۷  ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی تفاوتتاریخچه +۱۷۹ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۶  ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی تفاوتتاریخچه +۲۱۲ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۶  ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی تفاوتتاریخچه +۱۸۰ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۵  ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی تفاوتتاریخچه +۱۷۹ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۴  ماده ۳۲۸ قانون مدنی تفاوتتاریخچه +۱۷۹ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۵۹  ماده 206 قانون مالیات های مستقیم تفاوتتاریخچه +۲٬۲۵۲ Soroush بحث مشارکت‌ها (ایجاد مدخل اولیه در ماده 206 قانون مالیات های مستقیم) برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۳۶  ماده 203 قانون مالیات های مستقیم تفاوتتاریخچه +۱٬۴۸۹ Soroush بحث مشارکت‌ها (افزودن مطلب به ماده 203 قانون مالیات های مستقیم) برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۰۸:۳۵  نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۳٬۸۳۴ [Mohammadhamedani‏ (۳×)]
     
‏۰۸:۳۵ (کنونی | قبلی) +۲۰ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۸:۳۴ (کنونی | قبلی) +۳۲۳ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها (+ 6 categories using HotCat)
نو    
‏۰۸:۳۲ (کنونی | قبلی) +۳٬۴۹۱ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی) نام مقاله ای ازعلیرضا آبین است که در شماره هشتم (مهر ۱۳۹۹) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است. == چکیده == اصولاً رویکرد غالب در نظام حقوق...» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۰۸:۲۵  از شاخه‌های قدیم تا شاخه‌های عظیم در دانش حقوق (سرمقاله)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۶۸۸ [Mohammadhamedani‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۲۵ (کنونی | قبلی) +۲۹۴ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها (+ 5 categories using HotCat)
نو    
‏۰۸:۲۴ (کنونی | قبلی) +۳۹۴ Mohammadhamedani بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «'''از شاخه‌های قدیم تا شاخه‌های عظیم در دانش حقوق (سرمقاله)''' نام مقاله ای از سید حسین صفائی و محمد درویش زاده است که در شماره هشتم (مهر ۱۳۹۹) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۰۸:۱۳  نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 99-794 دیوان‌عالی کشور (امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن) تفاوتتاریخچه +۲٬۱۷۷ شیما معصومی گودرزی بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «'''نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 99-794 دیوان‌عالی کشور (امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن)''' نام مقاله ای از حمید گوینده که در شماره یکم (تابستان 1401) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است. == چکیده == رأی وحد...» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۰۸:۰۸  یادداشتی بر رأی شماره‌های ۱۱۸ الی ۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تفاوتتاریخچه +۱٬۸۸۱ شیما معصومی گودرزی بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «'''یادداشتی بر رأی شماره‌های ۱۱۸ الی ۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال شرط «تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط» در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی)''' نام مقاله ای از محمد وزین کریمیان که در شماره یکم (تابستان 1401) در نشریه...» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۰۸:۰۲  بررسی و تحلیل رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر: آنی بودن جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و شمول مرور زمان بر آن تفاوتتاریخچه +۴٬۰۴۲ شیما معصومی گودرزی بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «'''بررسی و تحلیل رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر: آنی بودن جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و شمول مرور زمان بر آن''' نام مقاله ای از رقیه فراهانی که در شماره یکم (تابستان 1401) در نشریه آموزه های حقوق کیفری|نشریه نقد و تحلیل...» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۰۷:۰۰  نگاهی به برداشت دادگاه ازعنوان خواسته تفاوتتاریخچه +۱٬۷۵۱ شیما معصومی گودرزی بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «'''نگاهی به برداشت دادگاه ازعنوان خواسته نام مقاله ای''' از محمد رضا خسروی که در شماره یکم (تابستان 1401) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است. == چکیده == برداشت درست از خواسته در جریان دادرسی و صدور حکم نقشی ن...» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۰۶:۵۷  نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس) تفاوتتاریخچه +۲٬۵۹۴ شیما معصومی گودرزی بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «'''نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس)''' نام مقاله ای از امید توکلی کیا که در شماره یکم (تابستان 1401) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر ش...» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۰۶:۵۱  گزارش اولین نشست پژوهشی نقد و تحلیل آراء قضایی تفاوتتاریخچه +۳٬۰۰۲ شیما معصومی گودرزی بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «'''گزارش اولین نشست پژوهشی نقد و تحلیل آراء قضایی''' نام مقاله ای از محمد مهدی توکلی که در شماره یکم (تابستان 1401) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است. == چکیده == رأی محکمه به عنوان نتیجه و ثمره فرآیند دادرسی...» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۰۶:۴۵  شرح و نقد رأی وحدت رویه ۶۵۲ دیوان‌عالی کشور مصوب ۱۳۸۰/۱/۲۸ با موضوع لغو معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی تفاوتتاریخچه +۲٬۲۱۲ شیما معصومی گودرزی بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «'''شرح و نقد رأی وحدت رویه ۶۵۲ دیوان‌عالی کشور مصوب ۱۳۸۰/۱/۲۸ با موضوع لغو معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی''' نام مقاله ای از بهرام بهرامی که در شماره یکم (تابستان 1401) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است...» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۰۶:۴۰  کارکرد توسعه‌سنجی و توسعه‌سازی در رأی قضایی تفاوتتاریخچه +۲٬۷۹۸ شیما معصومی گودرزی بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «'''کارکرد توسعه‌سنجی و توسعه‌سازی در رأی قضایی''' نام مقاله ای از محمد درویش زاده که در شماره یکم (تابستان 1401) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است. == چکیده == در شرایط کنونی کشور، مسائل و مشکلات اقتصادی او...» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر دیداری

‏۸ فوریهٔ ۲۰۲۳

     ‏۲۱:۳۸  مرور زمان تفاوتتاریخچه +۱۸۹ Farnoushfakhar بحث مشارکت‌ها (←‏مقالات مرتبط) برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۲۱:۳۸  تأملی بر کنوانسیون لانزاروته شورای اروپا در خصوص حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوءاستفاده جنسی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۴٬۶۸۰ [Farnoushfakhar‏ (۲×)]
     
‏۲۱:۳۸ (کنونی | قبلی) +۵۸۱ Farnoushfakhar بحث مشارکت‌ها (+ 12 categories using HotCat)
نو    
‏۲۱:۳۶ (کنونی | قبلی) +۴٬۰۹۹ Farnoushfakhar بحث مشارکت‌ها (وارد کردن عنوان، نام نویسنده، نشریه، چکیده، کلیدواژه‌ها و اصطلاحات تخصصی و مواد مرتبط مقاله) برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۲۱:۲۷  فن آوری های جدید ارتباطی و تضمین حقوق بشر‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۲٬۸۹۴ [Farnoushfakhar‏ (۲×)]
     
‏۲۱:۲۷ (کنونی | قبلی) +۴۹۹ Farnoushfakhar بحث مشارکت‌ها (+ 10 categories using HotCat)
نو    
‏۲۱:۲۶ (کنونی | قبلی) +۲٬۳۹۵ Farnoushfakhar بحث مشارکت‌ها (وارد کردن عنوان، نام نویسنده، نشریه، چکیده، کلیدواژه‌ها و اصطلاحات تخصصی و مواد مرتبط مقاله) برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۲۱:۱۷  بکارگیری حق تعیین سرنوشت داخلی به عنوان راهکاری موثر در در مبارزه با فساد و تحقق حق بر توسعه‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۳٬۵۹۵ [Farnoushfakhar‏ (۲×)]
     
‏۲۱:۱۷ (کنونی | قبلی) +۵۴۵ Farnoushfakhar بحث مشارکت‌ها (+ 11 categories using HotCat)
نو    
‏۲۱:۱۵ (کنونی | قبلی) +۳٬۰۵۰ Farnoushfakhar بحث مشارکت‌ها (وارد کردن عنوان، نام نویسنده، نشریه، چکیده، کلیدواژه‌ها و اصطلاحات تخصصی و مواد مرتبط مقاله) برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۲۰:۵۲  کاربر:Vahidhanifi تفاوتتاریخچه +۵۰ Vahidhanifi بحث مشارکت‌ها (وحید حنیفی) برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۰:۵۱ سیاههٔ بارگذاری‌ها Vahidhanifi بحث مشارکت‌ها پرونده:اخهاا.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۲۰:۲۰ سیاههٔ ایجاد کاربر حساب کاربری Vahidhanifi بحث مشارکت‌ها ایجاد شد ‏
نو    ‏۲۰:۰۳  آثار گردآوری‌شده و اصالت‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۴٬۱۴۳ [Farnoushfakhar‏ (۲×)]
     
‏۲۰:۰۳ (کنونی | قبلی) +۵۳۲ Farnoushfakhar بحث مشارکت‌ها (+ 11 categories using HotCat)
نو    
‏۲۰:۰۱ (کنونی | قبلی) +۳٬۶۱۱ Farnoushfakhar بحث مشارکت‌ها (وارد کردن عنوان، نام نویسنده، نشریه، چکیده، کلیدواژه‌ها و اصطلاحات تخصصی و مواد مرتبط مقاله) برچسب: ویرایشگر دیداری