نمایش مبدأ برای رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احراز وقوع تخلف به سبب عدم اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری

پرش به ناوبری پرش به جستجو

شما به دلیل زیر، اجازهٔ ویرایش این صفحه ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


شما می‌توانید مبدأ این صفحه را ببینید و رونوشت بردارید:

بازگشت به رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احراز وقوع تخلف به سبب عدم اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری.