ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: تاریخچهٔ نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۹ فوریهٔ ۲۰۲۴

‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴

‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴

‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴

‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴

‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴

‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴

‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴

‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴

‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴

‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴

‏۲۹ دسامبر ۲۰۲۳

‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۳

‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۳

‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۳

‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۳

‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۳

‏۲ دسامبر ۲۰۲۳

‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۳

‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۳

‏۲۵ نوامبر ۲۰۲۳

‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۳

‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۳

‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۳

‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۳

‏۸ نوامبر ۲۰۲۳

‏۶ نوامبر ۲۰۲۳

‏۵ نوامبر ۲۰۲۳

‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳

‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۳

‏۲ اوت ۲۰۲۳

‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۱ نوامبر ۲۰۲۱

‏۲۴ اوت ۲۰۲۱