در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود. [۱]

رویه قضایی

مصادیق و نمونه ها

از جمله عقودی که معامله می باشند عبارتند از بیع، اجاره و صلح.[۱]

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352