ولد

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از اولاد)

ولد در لغت یعنی فرزند بلاواسطه[۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198244