تعرض

از ویکی حقوق

تعرض، عبارت است از هر رفتار یا گفتاری که منجر به آزار روحی یا هتک حرمت افراد شود اما به ضرب و جرح نرسد.[۱]

منابع

  1. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813328