تفسیر به نفع متهم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تفسیر به نفع متهم یک اصل حقوقی است به این معنا که در صورت تردید میان احتمالات مختلف در تفسیر قانون و عدم وجود مرجحات معقول، قاضی تفسیری را ترجیح دهد که به نفع متهم منتهی شود.[۱]

رویه قضایی

منابع

  1. سعید شریعتی فرانی و حسین قافی. بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در تفسیر قوانین کیفری. دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسی های سابق) دوره 52 شماره 2 پاییز و زمستان 1398، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658212