حساب جاری

از ویکی حقوق

به حسابی که اشخاص، در بانک افتتاح نموده و به‌طور مداوم، مبالغی را به آن واریز نموده و برداشت می‌نمایند؛ حساب جاری گویند.[۱]

منابع

  1. احسان بازوکار. بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3280204