حق ایصاء

از ویکی حقوق

حق ایصاء یعنی موصی به وصی، اذن در تعیین جانشین برای خود،داده باشد. [۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 299828