دادگاه كيفری دو

از ویکی حقوق

دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل تشکیل شده و فقط به جرایم مندرج به کیفرخواست رسیدگی می‌نماید.[۱]

مواد مرتبط

ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

منابع

  1. بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3274184