دادنامه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای دادگاه پس از انشای لفظی نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان رسیده و تبدیل به دادنامه می شود.[۱]

مواد مرتبط

ماده 378 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 297 قانون آیین دادرسی مدنی

منابع

  1. توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4854216