قمار

از ویکی حقوق

قمار را از «قمر» گرفته اند، چرا که اموال قمارباز مانند ماه در آسمان، در طول مدت یک ماه به طور مداوم کوچک و بزرگ می شود.[۱]

رویه های قضایی

در حکم شماره 1100 شعبه 9 دیوان عالی کشور گفته شده است که قمار، به بازی گفته میشود که در مسیر پول یا مالی باشد و به بازی های تفریحی بدون برد و باخت، قمار نمی گویند.[۲]

منابع

  1. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091712
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677244