رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آیین دادرسی اداری حاکم بر مراجع شبه قضایی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۳۷۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۲/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=موسوی{{سخ}}مرتضی عاشوری{{سخ}}ناصر دهقان|موضوع=آیین دادرسی اداری حاکم بر مرا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۳۷۶
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۳۷۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۲/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعآیین دادرسی اداری حاکم بر مراجع شبه قضایی
قاضیموسوی
مرتضی عاشوری
ناصر دهقان

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آیین دادرسی اداری حاکم بر مراجع شبه قضایی: از جمله موارد لازم الرعایه در آیین دادرسی اداری حاکم بر مراجع شبه قضایی؛ مانند هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، صدور رآرا به صورت مستدل و مستند به قوانین و مقررات مربوطه است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه رسیدگی در هیأت های تخلفات اداری تابع آیین و روش و شیوه رسیدگی که نوعی آیین دادرسی اداری حاکم بر مراجع شبه قضائی مذکور می باشد و رعایت مقررات ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور که هیأت ها را به صدور رأی مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوطه مکلف نموده است و هرگونه تخطی و تخلف از مقررات مذکور که از قواعد آمره می باشد، موجبات اعتراض شاکی و رسیدگی دیوان را بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال ۱۳۹۲ را فراهم خواهد نمود، علیهذا چون در پرونده مطروحه، رسیدگی در هیأت تخلفات اداری با رعایت موازین و مقررات قانونی بوده و دلیل و مدرکی که بیانگر تخطی از مقررات قانونی باشد، از سوی شاکی ارائه و ابراز نگردیده است. بدین لحاظ، حکم به رد شکایت و تأیید رأی معترض عنه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

دادرس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری - دهقان

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با ملاحظه اینکه دادنامه شماره ۱۸۲۰-۹۳/۸/۲۸ در تاریخ ۹۳/۹/۱۵ ابلاغ و دادخواست تجدید نظر خواهی در تاریخ ۹۳/۱۰/۷ خارج از مهلت بیست روزه قانونی تسلیم گردیده است، لذا به استناد مادتین ۶۵ و ۶۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی صادر و اعلام می گردد، رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

موسوی عاشوری