رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره أخذ عوارض شهرداری از تجدید بناهای قدیمی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۳۴۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۹/۲۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=جواد جباری{{سخ}}حبیب اله محمدی{{سخ}}علی اکابری|موضوع=أخذ عوارض شهرداری از ت...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۳۴۳
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۳۴۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۹/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعأخذ عوارض شهرداری از تجدید بناهای قدیمی
قاضیجواد جباری
حبیب اله محمدی
علی اکابری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره أخذ عوارض شهرداری از تجدید بناهای قدیمی: چنانچه در بنای قدیمی تجدید بنایی صورت گیرد مشمول عوارض شهرداری می شود و صرف قصد تجدید بنا مجوز أخذ عوارض نمیگردد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت آقای ع. ن. و غیره بخواسته ابطال رای شماره ... کمیسیون ماده ۷۷ با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به اینکه شکات اعلام نموده اند ملک آنها قدمت بناء دارد و جدیدا احداث بناء ننموده اند و خوانده هم در لایحه خود مرقوم داشته که شکات قصد تجدید بناء دارند، با توجه به اینکه صرف قصد تجدیدبناء مشمول اخذ عوارض نمی گردد، لذا رای معترض عنه را به استناد مواد ۱۰و ۱۱ و۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و خوانده ملزم به ارسال پرونده جهت رویت مدارک و اخذ اظهارات طرفین به مرجع مربوطه می باشد. رای مذکور به استناد ماده ۶۵ قانون فوق ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر درشعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری

اکابری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه دلیل موجه و موثری که موجب بی اعتباری و نقض رای شعبه بدوی را فراهم نماید ارائه نشده و دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به دلیل و مدارک طرفین براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظر خواه را سبب گردد مشهود و ملحوظ نیست، علیهذا با رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه مورد اعتراض شعبه بدوی دیوان را تایید و ابرام مینماید. رای صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

جواد جباری - حبیب اله محمدی