نمایش مبدأ برای رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابطال نظریه کمیسیون پزشکی و صلاحیت دیوان

پرش به ناوبری پرش به جستجو

شما به دلیل زیر، اجازهٔ ویرایش این صفحه ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


شما می‌توانید مبدأ این صفحه را ببینید و رونوشت بردارید:

بازگشت به رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابطال نظریه کمیسیون پزشکی و صلاحیت دیوان.