نمایش مبدأ برای رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر انفصال از خدمت در پرداخت مستمری بازماندگان

پرش به ناوبری پرش به جستجو

شما به دلیل زیر، اجازهٔ ویرایش این صفحه ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


شما می‌توانید مبدأ این صفحه را ببینید و رونوشت بردارید:

بازگشت به رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر انفصال از خدمت در پرداخت مستمری بازماندگان.