رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام استراحت پزشکی در سوابق بیمه پردازی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۸۸۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۷/۲۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=محمدرضا دلاوری{{سخ}}محمد ساریخانی{{سخ}}مهدی لی|موضوع=احتساب ایام استراحت پ...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۸۸۳
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۸۸۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب ایام استراحت پزشکی در سوابق بیمه پردازی
قاضیمحمدرضا دلاوری
محمد ساریخانی
مهدی لی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام استراحت پزشکی در سوابق بیمه پردازی: ایام استراحت پزشکی کارگر مانند ایام اشتغال وی به شرط بیمه پردازی قبل از زمان استراحت پزشکی، به عنوان سوابق بیمه پردازی، قابل احتساب است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در مورد شکایت خانم ش.پ.ن. به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی شهرستان های استان تهران، به خواسته الزام طرف شکایت به احتساب ایام استراحت پزشکی به عنوان سابقه، با توجه به مفاد دادخواست و ضمایم آن، نظر به اینکه م.ص. قبل از زمان استراحت پزشکی...، سابقه بیمه پردازی از شرکت... به شعبه ۲۹ تأمین اجتماعی تهران داشته و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مادتین ۳۹ و ۱۰۱، مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد، در صورتی که در ما نحن فیه پس از گذشت هفت سال، مبادرت به بررسی موضوع و در نتیجه حذف بیمه پردازی ایام کارکرد م.ص. در شرکت... و عدم احتساب ایام استراحت پزشکی وی نموده، که این امر فاقد جایگاه قانونی و موجب تضییع حقوق شاکی است، بنابراین با توجه به مراتب یاد شده، شکایت مطروح وارد و ثابت تشخیص، مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود آن و الزام مشتکی عنه به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است.

رییس شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری

مهدی لی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رأی معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی، با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی معترض به عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

محمد ساریخانی - محمدرضا دلاوری