رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعد

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۰۴۶
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۰۴۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۱/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعد
قاضیعلی اصغرجعفری ورامینی
قاسم اسکندری
احمد عزیزی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعد: نظر به اینکه تفسیر مورخه ۹۲/۷/۱۴ مجلس شورای اسلامی، صراحتا مبنای پرداخت حقوق بازنشستگی کارکنانی که با سنوات ارفاقی بازنشسته میشوند را احتساب سالهای ۲۹ و۳۰ خدمت ارفاقی اعلام نموده است، دستگاه های اجرایی مکلف به احتساب حقوق و مزایای بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت ارفاقی هستند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

به استناد ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۷۹، مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در دو سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی است و در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یا حقوق شناخته شده است و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مزد یا حقوق عبارت است از هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۸۶ اعطاء شده است، حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد. از طرفی سنوات خدمت ارفاقی تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد. در اجرای رأی ۶۷۴-۹۱/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری

عزیزی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه تفسیر مورخه ۹۲/۷/۱۴ مجلس شورای اسلامی، صراحتا [مبنای] پرداخت حقوق بازنشستگی کارکنانی که با سنوات ارفاقی بازنشسته می شوند [را] احتساب سال های ۲۹ و۳۰ خدمت ارفاقی اعلام نموده است، لذا حکم به نقض رأی صادره از شعبه بدوی [به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۱۸۲ - ۷/۷/۹۲] و صدور حکم به ورود شکایت شاکی دائر بر الزام اداره طرف شکایت به احتساب حقوق و مزایای بازنشستگی بر اساس سال های آخر خدمت ارفاقی یعنی سال های ۲۹ و۳۰ خدمت ارفاقی صادر و اعلام می گردد. رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

جعفری ورامینی اسکندری