رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام طرح نیروی انسانی به عنوان سنوات خدمت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۰۱۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۱۱/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=انتقالی|قاضی=علی عزیزی{{سخ}}محسنسعادت|موضوع=احتساب ایام طرح نیروی انسانی به عنوان سنوات خدمت|گروه رأی=اداری}}'''را...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۰۱۶
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۰۱۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۱۱/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب ایام طرح نیروی انسانی به عنوان سنوات خدمت
قاضیعلی عزیزی
محسنسعادت

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام طرح نیروی انسانی به عنوان سنوات خدمت: دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی به ترتیب ملزم به پرداخت، پذیرش و احتساب حق بیمه دوران طرح نیروی انسانی به عنوان سنوات خدمت می باشند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در مورد شکایت آقای ... به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه مدت طرح نیروی انسانی موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و طرف دوم به پذیرش و احتساب آن به عنوان سابقه بیمه پردازی با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و ملاحظه پاسخ طرف های شکایت نظر به اینکه به موجب گواهی شماره ... اشتغال شاکی مورد تأیید واقع شده و برابر رأی وحدت رویه شماره ۲۰۶-۹۱/۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار داشته تصریح مندرج در تبصره ۳ ذیل ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در خصوص شمول قانون تأمین اجتماعی مبین اعمال مقررات بیمه ای مذکور به شاکی بوده و مانع تسری آن نسبت به زمان خدمت شکات نمی باشد لذا بنا به مراتب فوق مستندا به مواد ۴ و ۳۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و مواد ۱۰ و۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنهم به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر است.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری - سامانلو

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با دقت در مفاد و محتویات پرونده نظر به اینکه دادنامه صادره از سوی شعبه بدوی دیوان با رعایت مقررات و تشریفات قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدید نظرخواه هم ایراد موثری که موجبات نقض رأی معترض عنه را فراهم آورد ارائه نگردیده لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدید نظرخواهی، دادنامه صادره از سوی شعبه ۱۲ بدوی به شماره ۱۱۹۳-۹۴/۷/۱ عینا تأیید می گردد. رأی صادره قطعی می باشد.

مستشاران شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عزیزی سعادت