رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعد

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۲۰۲
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۲۰۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۷/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاحتساب سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعد
قاضیقاسم اسکندری
عبدالمنافی
علی اصغرجعفری ورامینی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعد: با توجه به کسر حق بیمه از ایام سنوات ارفاقی در بازنشستگی پیش از موعد، متوسط حقوق دو سال آخر خدمت یعنی سالهای ۲۹ و ۳۰، ملاک تعیین حقوق بازنشستگی خواهد بود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست ر.پ. به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک ساری به خواسته عدم محاسبه ما به التفاوت بیمه پرداختی در حکم مستمری و الزام به صدور حکم مستمری بر اساس ۲۴ ماه آخرین بیمه پرداختی سنوات ارفاقی، با توجه به مجموع اوراق پرونده و مستندا به تبصره ماده ۷۷ از قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته است متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه، تقسیم بر بیست و چهار؛ علیهذا با تو جه به مراتب فوق و صراحت تبصره ماده ۷۷ از قانون تأمین اجتماعی، دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم به اجابت خواسته شاکی و برقراری مستمری بر مبنای میانگین دو سال اخذ حق بیمه ارفاقی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره مستندا به ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری

عبدالمنافی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

اولا رأی صادره از شعبه به شماره ۱۶ منطبق با مقررات و آیین دادرسی صادر گردیده و موجبات نقض آن فراهم نیست، ثانیا تفسیر مورخ ۱۴/۷/۹۲ مجلس شورای اسلامی که صراحتا پرداخت حقوق بازنشستگی را در موارد ارفاقی دو سال آخر خدمت یعنی سال های ۲۹ و ۳۰ اعلام نموده است، دلالت به قانونی بودن رأی مذکور در فوق دارد، لذا با توجه به اینکه استحقاق شاکی به دریافت حقوق بازنشستگی با در نظر گرفتن دو سال آخر خدمت ارفاقی محرز دانسته است، اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، وجاهت نداشته حکم به رد درخواست صادر و اعلام می گردد.

رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

جعفری ورامینی اسکندری