آیه 15سوره مومنون

از ویکی حقوق

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ

ترجمه الهی قمشه ای

باز شما آدمیان همه خواهید مرد.

ترجمه مکارم شیرازی

سپس شما بعد از آن می‌میرید؛