آیه 32 سوره اسراء

از ویکی حقوق

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

ترجمه الهی قمشه ای

و هرگز به عمل زنا نزدیک نشوید، که کاری بسیار زشت و راهی بسیار ناپسند است.

ترجمه مکارم شیرازی

و نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت، و بد راهی است!