اداره کل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضائیه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اداره کل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضائیه، عهده‌دار انجام محوری‌ترین مأموریت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، «تدوین لوایح و مقررات قضایی» است. مأموریت یادشده بر اساس تکلیف مصرح در اصل 158 قانون اساسی و همچنین وظایف مندرج در قوانین توسعه کشور، راهبردهای پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، سیاست‌های کلی و تکالیف مقرر در برنامه‌های توسعه قوه قضائیه انجام می‌شود.

ساختار و تشکیلات

این اداره کل مشتمل بر ۴ اداره به شرح زیر است:

 1. اداره تدوین لوایح قضایی
 2. اداره تدوین مقررات قضایی
 3. اداره تنقیح قوانین و مقررات
 4. اداره ارزیابی قوانین و مقررات

وظایف

وظایف اداره کل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضائیه عبارت است از:

 1. تهیه و تدوین لوایح حقوقی و آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مربوط
 2. تهیه وتدوین لوایح جزایی و آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مربوط
 3. تهیه و تدوین لوایح عمومی و آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مربوط
 4. مدیریت، ساماندهی و اجرای برنامه‌های مربوط به تدوین و برنامه‌ریزی لوایح
 5. ارزیابی و برنامه‌ریزی در جهت اصلاح قوانین و مقررات
 6. ارزیابی قوانین و اجرای برنامه‌های مربوط به تدوین و برنامه‌ریزی لوایح
 7. پیگیری لوایح تدوین شده در مراجع قانونی
 8. تهیه متون توجیهی، علمی راجع به لوایح و برنامه
 9. مطالعه و بررسی تنقیح قوانین
 10. مطالعه و بررسی و تنقیح لوایح و مقررات
 11. تشکیل کمیسیون‌های تخصصی تنقیح قوانین ومقررات[۱]

منابع