بیع فضولی

از ویکی حقوق

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می نماید؛ معامله یا بیع فضولی گویند.[۱]

جستارهای وابسته

معامله شبه فضولی

مواد مرتبط

ماده ۳۵۲ قانون مدنی

منابع

  1. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4350092