سپرده مدت دار

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از حساب به مدت)

به سپرده‌ای که زمان استرداد آن، حداقل از ۳۰ روز قبل باید اعلان گردد؛ سپرده مدت دار گویند.[۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332356