دادرسی الکترونیکی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دادرسی الکترونیکی یکی از نوآوری های قانونگذار است.[۱] دادرسی الکترونیکی به معنای ابتنای فرایند رسیدگی کیفری بر تجهیزات الکترونیکی، ثبت، پردازش و تبادل اطلاعات است. دادرسی الکترونیکی پدیده ای جدید است که موجب رایانه ای شدن امور مطرح شده می‌گردد. در این مورد مفروض است که دادرسی الکترونیکی نقش به سزایی در روزآمد، کم هزینه و عادلانه کردن رسیدگی کیفری دارد.[۲]

منظور از مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، مقررات مواد ۶۴۹ تا ۶۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.[۳]

منابع

  1. محمد مصدق. نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320396
  2. حسنعلی مؤذن زادگان و نرجس روستا. دادرسی الکترونیکی در رویارویی با جرایم رایانه ای (چالش‌ها و بایسته‌ها). مجله حقوقی دادگستری شماره 100 زمستان 1396، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402824
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278004