ابلاغ

از ویکی حقوق

ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. [۱]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512