شناسنامه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

شناسنامه برگی است که احوال شخصیه هر کس، همانطور که در دفاتر سجل احوال مقرر است؛ بر روی آن برگ درج می‌گردد. [۱] شناسنامه رونوشتی رسمی، و تلخیصی از مندرجات دفاتر سجل احوال است؛ که در صورت مغایرت با آن دفاتر، باید تصحیح گردد.[۲]

شناسنامه، با مراجعه به دفتر ثبت کل وقایع، صادر می‌گردد.[۳]

مواد مرتبط

در رویه‌ قضایی

جستارهای وابسته

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690460
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100760
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715816