نظریه شماره 7/1401/1258 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از کارت ملی دیگری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1401/1258
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۲۵۸
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۲۵۸ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۲/۲۰
موضوع نظریهقانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
محور نظریهاستفاده از کارت ملی دیگری

چکیده نظریه شماره 7/1401/1258 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از کارت ملی دیگری: با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ کارت ملی وجود نداشته است و با توجه به اینکه مطابق ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶، کارت ملی به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی شناخته شده و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است؛ لذا استفاده از کارت ملی دیگری مشمول بند ب ماده ۲ قانون پیش گفته است.

استعلام

با توجه به این که در بند ب ماده ۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر گردیده: ... از شناسنامه دیگری ... استفاده نمایند آیا استفاده از کارت ملی هم مشمول مجازات مقرر در ماده فوق الذکر می گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ کارت ملی وجود نداشته است و با توجه به اینکه مطابق ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶، کارت ملی به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی شناخته شده و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است؛ لذا استفاده از کارت ملی دیگری مشمول بند ب ماده ۲ قانون پیش گفته است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته