صدمه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

صدمه در لغت عبارت از هر نوع آسیبی می باشد که تحت عناوینی همچون صدمه جسمی و صدمه روحی از آن یاد می‌شود. به عبارت دیگر هرگونه آسیب و رنجی که با هر نوع‌وسیله‌ای به بدن انسان وارد آید صدمه است و اعم از ضرب و جرح می‌باشد. شایان ذکر است که اگر واژه مذکور در حقوق کیفری به کار رود اصولاً مقصود همان صدمه بدنی است و اگر منظور صدمه غیرمادی باشد، مقصود همان صدمه روحی با معنوی می‌باشد. لذا صدمه لزوماً بدنی نیست، بلکه صدمات روحی و یا صدماتی را که موجب مرض یا زیان‌های روحی و معنوی و حتی جنون و فوت گردد، شامل می‌شود و در نتیجه صدمه اعم است از مادی که شامل صدمه بدنی می‌باشد و غیرمادی که شامل روحی یا معنوی می‌گردد.[۱]

اقسام

صدمه جسمانی

بنابر نظر حقوقدانان، هرگونه ضرب و جرح و یا هر آسیب بدنی دیگری که حداکثر منجر به سلب حیات از انسان زنده شود و یا موجب بروز ضایعات و اختلالات عضوی و مرضی یا سلب قدرت کار کردن شود را در زمره صدمات بدنی می‌دانند.[۲]

صدمه روحی

ضرر مادی گاهی موجب زیان معنوی و آسیب روحی می‌شود. منظور از صدمه یا آسیب روحی آن است که به حقوق مالی زیان دیده لطمه‌ای وارد نشده بلکه احساسات یا شهرت و اعتبار او مورد صدمه و آسیب قرار گرفته است.[۳]

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655340
  2. محمود عباسی. مسئولیت پزشکی. چاپ 2. حقوقی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655348
  3. حمید بهرامی احمدی. ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظم های حقوقی). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655352