عام مجموعی

از ویکی حقوق

عام مجموعی یعنی حکم عام به همه افراد باهم و مجموعاً تعلق گیرد. [۱]

منابع

  1. ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138404