قانون "ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسرجمهور قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت که در مجلس شورای‌‌اسلامی تصویب و در تاریخ 9/2/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 7134/179 مورخ 14/2/1388 مجلس شورای‌اسلامی واصل گردیده است.