ماده ۲۲۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۰

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

براي تسهيل بازگشت زندانيان به زندگي عادي بايد در حفظ روابطوعلايق خانوادگي آنان اهتمام لازم به عمل آيد به همين منظور مددكاران اجتماعي درزندانهاموظفند به طور منظم با زنداني، در تماس بوده، با جلب اعتماد زنداني در رفع مشكلاتوتأمين احتياجات ماديومعنوي اووخانواده اش از طريق دواير ذيربطونتيجتاً در ايجاد روابط حسنه با خانوادهوتحكيم مباني آن مؤثرومفيدواقع شوند. تماس ساير مأمورين زندان با خانواده زنداني ممنوعوموجب تعقيب انتظامي يا اداري است. تبصره ارتباط با خانواده زنداني توسط مددكار الزاماً با هماهنگيواطلاع رئيس زندان خواهد بود.