ماده ۴۷۵ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 475 قانون تجارت: حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر‌اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق بیانگر امکان اعمال خیارات از سوی ورشکسته در حین عملیات تصفیه است. [۱] در این خصوص لازم به یادآوری است که مدیر تصفیه باید مطابق نظامنامه 7068_1311/3/16 بستانکاران را دعوات نموده و به آنان اخطار دهد تا طی مهلت قانونی خود را معرفی نمایند. همچنین مدیر تصفیه نسبت به اداره اموال و وصول مطالبات، تشخیص دیون و تصدیق مطالبات وی اقدام می کند.[۲]

مواد مرتبط

ماده 474 قانون تجارت

منابع

  1. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320796
  2. محمود عرفانی. مجموعه کامل محشای قانون تجارت ایران. چاپ 5. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320800