ماده 122 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 122 قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید:

‌الف - تبعه بیگانه‌ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد

ب - تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشد

ج - مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از‌موافقت کتبی وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه.

توضیح واژگان

تجدید پروانه ی کار: مواردی را شامل می شود که به دلیل تغییر کارفرما یا نوع کار، عملاً پروانه قبلی که در ارتباط به کارفرمای دیگر یا برای انجام کار دیگری صادر گردیده است، معتبر نمی باشد.[۱]

پناهنده سیاسی: به فردی که به سبب ترس موجه از پیگرد و آزار به علت نژاد، مذهب، ملیت و عضویت در گروهی اجتماعی یا دارا بودن دیدگاه سیاسی ویژه، در خارج از کشور محل سکونت عادی خویش به سر می برد و بدین سبب نمی تواند در کشوری که تابعیت آن را دارد، زندگی نماید پناهنده سیاسی گفته می شود. [۲]

تبعه بیگانه: به فردی که تابعیت کشور محل توقف را نداشته باشد، اعم از اینکه تابعیتی غیر از کشور محل داشته را داشته باشد و یا آنکه تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، تبعه بیگانه گفته می شود.[۳]نکته حائز اهمیت در خصوص تبعه بیگانه آن است که این عبارت ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا درخصوص به کارگیری شرکت های خارجی و اشخاص حقوقی بیگانه، تردید وجود دارد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس مقاوله نامه شماره 97 سازمان بین المللی کار، به شخصی که از کشوری به کشور دیگر به جهت یافتن شغلی مهاجرت می کند و به کاری، نه به حساب خود، مشغول می گردد، کارگر مهاجر گفته می شود.[۵]

نکات توضیحی

تمایزی که میان تمدید پروانه ی کار و تجدید پروانه ی کار وجود دارد این است که، تمدید زمانی صورت می گیرد که کارفرما ادامه رابطه استخدامی با تبعه بیگانه تمایل دارد. لیکن تجدید درصورتی می باشد که قرارداد استخدامی تبعه خارجی با کارفرما به هر دلیلی فسخ شده است.[۶] درخصوص روش اجرایی و مدارک لازم درخصوص دو امر پیشین لازم به ذکر است که بر اساس دستورالعملی که بنا بر پیشنهاد اداره کل اشتغال اتباع خارجی که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد، صورت می گیرد.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550572
  2. محمدرضا رضی. عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قال پناهجویان. مجله پژوهش ملل شماره 3 اسفند 1394، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651588
  3. سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651572
  4. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193632
  5. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4558956
  6. مرجان آتشی گلستان. شرکت های خارجی در حقوق ایران. چاپ 1. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2610764
  7. ریحانه افروز. بررسی تطبیقی اشغال اتباع خارجی در ایران و مناطق آزاد تجاری و صنعتی. چاپ 1. بهنامی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3325528