ماده 121 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 121 قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر‌خواهد کرد:

الف - مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه‌وجود نداشته باشد.

ب - تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.

ج - از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.

تبصره - احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات‌هیات، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

توضیح واژگان

تبعه بیگانه: به فردی که تابعیت کشور محل توقف را نداشته باشد، اعم از اینکه تابعیتی غیر از کشور محل داشته را داشته باشد و یا آنکه تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، تبعه بیگانه گفته می شود.[۱]نکته حائز اهمیت در خصوص تبعه بیگانه آن است که این عبارت ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا درخصوص به کارگیری شرکت های خارجی و اشخاص حقوقی بیگانه، تردید وجود دارد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هدف از وضع ماده صدرالذکر، مقابله و جلوگیری از بیکاری می باشد.[۳]درصورتی که هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه، مدارک لازم را بررسی و با این موضوع موافقت نمودند، برگه ی روادید ورود با حق کار را صادر نموده و به اداره کنسولی وزارت امور خارجه یا نمایندگی این وزارت در استان، ارسال می نمایند. قاعدتاً صدور روادید بر عهده مسئولان مربوطه در وزارت امور خارجه خواهد بود.[۴]درخصوص تجدید پروانه ی کار لازم به ذکر است که مواردی را شامل می شود که به دلیل تغییر کارفرما یا نوع کار، عملاً پروانه قبلی که در ارتباط به کارفرمای دیگر یا برای انجام کار دیگری صادر گردیده است، معتبر نمی باشد.[۵]

نکات توضیحی

با بررسی ماده مزبور آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که درصورت وجود شرایط بند الف و ب، تبعه ی خارجی شرایط لازم به جهت مواقت هیأت فنی اشتغال را به دست خواهد آورد. چرا که شرط مندرج در بند ج مربوط به آینده می باشد.[۶]درنتیجه در وضع قوانین مرتبط با کار اتباع بیگانه، آنچه که در ابتدا باید در اولویت قرار گیرد، تأمین کار برای اتباع داخلی می باشد.[۷]لازم به ذکر است که تبعه ی خارجی زمانی می تواند تقاضای صدور پروانه ی کار داشته باشد که با روادید ورود با حق کار به کشور وارد شده باشد، نه اینکه به جهت سیاحت و یا روادید جهانگردی وارد کشوری شده و سپس درخواست پروانه کار نماید.[۸]همچنین شایان ذکر است که نحوه درخواست و مراحل تمدید و تجدید پروانه ی کار مانند صدور روادید با حق کار می باشد.[۹] براساس بند آخر ماده فوق الذکر قابل توجه است که در صورتی که تبعه ی خارجی متخصصی در ایران حضور دارد، باید از تخصص وی به جهت آموزش افراد ایرانی استفاده نمود تا دیگر احتیاجی به استفاده از تخصص آنان در کشور وجود نداشته باشد و بدون نیاز به این افراد، اشتغال زایی برای اتباع ایرانی در کشور ممکن گردد.[۱۰]

انتقادات

نقدی که بر ماده فوق الذکر وارد است آن است که مبنای بررسی تنها وزارت کار و امور اجتماعی درنظر گرفته شده است، درصورتی که اطلاعات تمامی افراد آماده به کار در این وزارت وجود ندارد و لذا بانک اطلاعاتی کاملی درخصوص افراد جویای کار و همچنین تخصص هایشان موجود نمی باشد.[۱۱]

مقالات مرتبط

تأملی‌ بر بیع‌ متقابل‌ در قراردادهای‌ نفتی‌ ایران‌

منابع

 1. سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651572
 2. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193632
 3. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4558864
 4. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550364
 5. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550572
 6. مرجان آتشی گلستان. شرکت های خارجی در حقوق ایران. چاپ 1. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2610552
 7. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4558888
 8. مرجان آتشی گلستان. شرکت های خارجی در حقوق ایران. چاپ 1. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2610544
 9. مرجان آتشی گلستان. شرکت های خارجی در حقوق ایران. چاپ 1. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2610784
 10. ریحانه افروز. بررسی تطبیقی اشغال اتباع خارجی در ایران و مناطق آزاد تجاری و صنعتی. چاپ 1. بهنامی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3325456
 11. محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3923744