اجرای احکام کیفری: تاریخچهٔ نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۳

‏۶ نوامبر ۲۰۲۳

‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۳

‏۲ اکتبر ۲۰۲۳

‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۲۹ دسامبر ۲۰۲۲

‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۲

‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۲

‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۴ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۲