الفاظ رکیک

از ویکی حقوق

لفظ رکیک به معنای قبیح، سخیف و زشت است.[۱]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376836