اوراق کردن

از ویکی حقوق

منظور از اوراق کردن، قطعه قطعه کردن اجزای اتومبیل یا وسایل نقلیه موتوری است.[۱]

منابع

  1. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 816272