بورس آموزشی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بورس آموزشی این گونه تعریف می شود: فرصت و امکان آموزشی که از سوی دولت های خارجی و یا موسسات بین المللی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد که از نظر منابع مالی به یکی از اشکال زیر است:

1- بورس های آموزشی واگذار شده توسط دولت ها و سازمان های بین المللی که مخارج آن کلاً به عهده مراجع بورس دهنده است.

2- بورس های آموزشی واگذار شده توسط دولت ها و سازمان های بین المللی که تأمین قسمتی از مخارج آن به عهده مراجع بورس دهنده و قسمتی به عهده دستگاه متبوع است.

3- بورس های آموزشی که مخارج آن کلاً بر عهده دستگاه اعزام کننده است.

4- بورس های اعطایی دولت جمهوری اسلامی ایران که تأمین قسمتی از مخارج آن به عهده دستگاه اعزام کننده بوده و تأمین مابه التقاوت هزینه های مربوط به عهده داوطلب می باشد.

5- بورس های آموزشی که تأمین کلیه مخارج آن به عهده داوطلب می باشد.[۱][۲]

منابع

  1. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320920
  2. ماده 60 قانون مدیریت خدمات کشوری